Đèn chùm decor hiện đại HKV 8526

6.180.000 VNĐ

Ánh sáng

LED 3 chế độ

Kích thước

Ø200x400x600x800x1000 XH3000

Màu sắc

Gold