Đèn thả 5 vòng dây thả 3m cao cấp DTT 0015

6.999.000 VNĐ

Ánh sáng

LED 3 màu

Kích thước

Ø300x400x600x800x1000

Màu sắc

Gold