Đèn ốp trần hiện đại OTT 8906

2.300.000 VNĐ

Ánh sáng

Vàng nhẹ

Kích thước

L800

Số bóng

7 bóng