Đèn chùm hiện đại

9.500.000 VNĐ9.700.000 VNĐ

Màu sắc

Đồng (copper), Gold, Trắng

Kích thước
Ánh sáng

Trắng, Vàng nhẹ