Đèn bàn hiện đại DB 90027

2.000.000 VNĐ

Ánh sáng

Vàng nhẹ

Màu sắc

Trắng

Kích thước

Ø350×600